Duurzame logistiek

Samen € en CO2 besparen met ABCO2

Activity Based Carboning

U wilt brandstof besparen en meer grip op uw kosten? Of u wilt uw logistieke keten duurzamer plannen en samen met uw ketenpartners CO2 reduceren? Met ABCO2 kunt u als verlader, LDV’er of transporteur € en CO2 besparen. Waar kiest u voor?

Validatie door CE Delft

ABCO2 brengt de emissies van een order in beeld op basis van specifieke logistieke en milieukundige kenmerken. De ambitie van ABCO2 is om met de ontwikkelde calculator een standaard neer te zetten. Daarom worden de rekenregels en uitgangspunten openbaar gemaakt. CE Delft heeft het model achter ABCO2 gevalideerd en een beoordeling gegeven van de mogelijkheden die het model biedt.

EXPERT VISIE

Groen blijft lekker, maar we moeten de oppervlakkigheid voorbij; het is een zaak van iedereen. Niet alleen maar achter de oren krabben en voor de vorm meedoen, maar – geholpen door goede informatie – nieuwe, vergaande initiatieven zoals ABCO2 ontplooien.

Prof. Jan Jaap Semeijn,
Universiteit van Maastricht
  • Activity Based Carboning

Documentatie Activity Based Carboning (ABCO2)

Vul het formulier in om de uitgebreide, 38 pagina’s tellende, documentatie over het initiatief Activity Based Carboning (ABCO2) te ontvangen. De documentatie geeft u diepgaand inzicht in de:

  • Visie op CO2 reductie;
  • Module Planned CO2;
  • Module Actual CO2;
  • Module CO2 Management;
  • Toegepaste standaarden;
  • Referenties;
  • Partners.

Download ABCO2 documentatie