Energie

De energiesector ontwikkelt zich razendsnel. Met zonnepanelen en windmolens maken we van huizen en bedrijfspanden kleine energiecentrales. Daarnaast wordt via smartmeters steeds meer data verzameld, waardoor nieuwe verdienmodellen ontstaan. Bent u klaar voor deze veranderingen?
De transitie naar decentrale opwekking stelt andere eisen aan IT-systemen. Transmissienetbeheerder Tennet heeft daarom nieuwe IT-standaarden ontwikkeld die realtime inzicht bieden in vraag en aanbod van energie. Aan u de uitdaging om hieraan te voldoen.
Met onze oplossingen kunt u de snelheid van alle ontwikkelingen aan. We hebben de nieuwe IT-standaarden van TenneT ontsloten en zijn in staat om op basis daarvan processen te automatiseren. Data-integratie vormt ons fundament. Van daaruit genereren we innovatieve toepassingen waarmee u digitaal kunt transformeren. U voldoet aan de eisen van TenneT, benut data optimaal en bent in staat om in te spelen op de verdienmodellen van de toekomst.

Kunnen wij u helpen?

Digitale transformatie vormt hét instrument om ambities waar te maken. Hulp nodig? Wij vertalen strategische thema’s naar wendbare oplossingen. Snel en slim, samen met u.
CAPE GroepTransportcentrum 147547 RW Enschede
+31(0)88 2273477
neem contact op