Product Owner

Een belangrijke schakel tussen de organisatie en het software development team (zowel binnen DevOp als Scrum) is de Product Owner. De Product Owner heeft de verantwoordelijkheid welke functionaliteit in de sprint wordt uitgevoerd, is resultaat verantwoordelijk en zorgt er voor dat zoveel mogelijk waarde aan het eindproduct wordt toegevoegd. Zodoende is een traject zonder een goede Product Owner gedoemd te mislukken.

CAPE biedt een opleidingstraject tot Product Owner aan dat is opgebouwd uit verschillende modules die leiden tot het goed laten functioneren van een Product Owner en het toevoegen van waarde namelijk:

 • De Product Owner Basic training, waarin de positie van de Product Owner ten opzichte van scrum/DevOp en het functioneren van het team centraal staat. Denk hierbij aan het managen van de backlog gebaseerd op waarde toevoeging voor de organisatie, communicatie met stakeholders en oplevering van het gewenste eindresultaat zowel per sprint als voor het geheel.
 • De Product Owner Advanced training waarbij onderwerpen als politiek, business alignement, productvisie en productontwikkeling centraal staan.
 • Naast beide trainingen kan de module ABL (Action Based Learning) worden ingezet zodat de praktijk en theorie samenkomen door middel van begeleiding gedurende diverse interne sessies. De ABL geeft diepgang op de trainingen en koppeling met de daadwerkelijke praktijk van de cursist in zijn of haar organisatie.

Na het doorlopen van de klassikale trainingen kan de cursist na enig zelfstudie (herhaling) de examens Professional Scrum Product Owner I en II bij scrum.org met goed gevolg volbrengen. Het trainingsmateriaal is in het Engels zodat het goed aansluit bij de examens en internationale organisaties.

Onderwerpen van de Product Owner Basic training:

 1.  Agile/scrum op hoofdlijnen
 2.  Artifacts voor PO en toepassing binnen de methodiek
 3.  Scrumrollen (PO, PPO en Scrum Master)
 4.  Value
 5.  Product/sprint backlog en grooming
 6.  User- en test stories

Leerdoelen

Nadat u deze training hebt gevolgd:

 • weet u wat de verantwoordelijkheden zijn van de PO in het Scrum proces;
 • weet u welke positie een PO inneemt binnen een organisatie/(scrum)team;
 • weet u wat er van u verwacht wordt als een PO en welke eigenschappen daarvoor nodig zijn;
 • weet u wat u als PO mag verwachten van andere (scrum)rollen (PPO en Scrum Master);
 • weet u wat Scrum artifacts zijn en bij welke artifacts de PO een actieve rol speelt in het bepalen en prioriteren ervan, en
 • hebt u een toolbox om voor alignement te zorgen.

Trainingen

Product Owner

Hoe vaak:

1 dag

Kosten:

€ 500,- p.p. excl. BTW

Voor wie:

Voor Product Owners

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.