Energie

De energiesector ontwikkelt zich razendsnel. Met zonnepanelen en windmolens maken we van huizen en bedrijfspanden kleine energiecentrales. Daarnaast wordt via smartmeters steeds meer data verzameld, waardoor nieuwe verdienmodellen ontstaan. Bent u klaar voor deze veranderingen?
De transitie naar decentrale opwekking stelt andere eisen aan IT-systemen. Transmissienetbeheerder Tennet heeft daarom nieuwe IT-standaarden ontwikkeld die realtime inzicht bieden in vraag en aanbod van energie. Aan u de uitdaging om hieraan te voldoen.
Met onze oplossingen kunt u de snelheid van alle ontwikkelingen aan. We hebben de nieuwe IT-standaarden van TenneT ontsloten en zijn in staat om op basis daarvan processen te automatiseren. Data-integratie vormt ons fundament. Van daaruit genereren we innovatieve toepassingen waarmee u digitaal kunt transformeren. U voldoet aan de eisen van TenneT, benut data optimaal en bent in staat om in te spelen op de verdienmodellen van de toekomst.

'Het is leuk om te zien dat we real-time informatie kunnen combineren met onze domeinkennis'

PVNED

Een aanpak waar u energie van krijgt!

Digitale transformatie in de energie-sector: van push naar partnerschap. Wij maken van digitale transformatie in de energiesector een accelerator die leidt tot een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem waarmee duurzame klantrelaties ontstaan.
CAPE GroepTransportcentrum 167547 RW Enschede
+31(0)88 2273477