CAPE Groep
Scherm met codes.
Geert Waanders.
Geert Waanders
Manager professional Services bij CAPE Groep

Waarom low-code cruciaal is bij digitale transformatie

De continu veranderende bedrijfsomgeving en bedrijfsvoering vragen om een continu veranderend IT-landschap. Eén enkele applicatie die de organisatie jarenlang moet dienen, is vanuit een business oogpunt niet meer gewenst en ook niet realistisch. Organisaties moeten digitaal transformeren. In de laatste jaren is er getracht om met behulp van methodologie, high-code oplossingen of het introduceren van standaard frameworks, de gewenste snelheid van de business te volgen. De oplossingen die hieruit voortkwamen bleken echter niet de gewenste resultaten op te leveren om bedrijfsapplicaties te kunnen ondersteunen. Low-code applicaties kunnen hier wél een oplossing bieden. In dit artikel richt ik me op wat low-code eigenlijk betekent, en hoe deze oplossingen zich verhouden tot high-code en no-code.

High-code
High-code oplossingen bevatten de traditionele ontwikkeltalen zoals bijvoorbeeld COBOL, Java, .NET, C++ en Assembler. Een belangrijke eigenschap van deze talen is de grote hoeveelheid broncode regels die deze talen nodig hebben om applicaties te laten draaien. Vooral oudere traditionele programmeertalen zoals Assembler vereisen grote hoeveelheden broncode. Recentere traditionele programmeertalen hebben, vergeleken met de oudere traditionele programmeertalen, minder broncode regels nodig om de syntax en semantiek te leveren voor de functionaliteit. In alle gevallen zul je bij traditionele programmeertalen een groot aantal bestanden hebben die samen de applicatie runtime gaan opleveren. Het realiseren en managen van deze bestanden en oplossingen is lastig. Je hebt specifieke, technische skills nodig. Zeker om de functionaliteit in deze techniek op te leveren. 

No-code
No-code oplossingen zijn model gedreven benaderingen om de business logica van de applicaties te beschrijven in visuele elementen zoals blokken, diagrammen, relaties, entiteiten en pagina’s. Als consultant kun je direct zien wat het eindresultaat zal gaan worden. Applicatieontwikkelaars hebben andere competenties nodig om deze modellen de baas te zijn; zij hoeven minder technologisch onderlegd te zijn dan high-code applicatie ontwikkelaars, maar moeten juist in staat zijn om samen met de business te werken. De eerste versie van de oplossing (Minimum Viable Product), die op de business behoefte is afgestemd, kan binnen uren getoond worden in plaats van weken of zelfs maanden. Voor elk applicatie ontwikkelingsproject zorgt deze mogelijkheid ervoor om applicaties meer dan tien keer sneller te live te zetten. Hierdoor kunnen beslissingen om de applicatie te veranderen elk gewenst moment genomen en geïmplementeerd worden. De software die gebouwd is met behulp van deze no-code oplossingen kan ook beperkingen hebben: deze oplossingen kunnen soms niet volledig voldoen aan alle vereisten van de business. Hier biedt low-code een uitkomst.

Low-code
Om de beperkingen van no-code oplossingen op te heffen heeft Mendix, een leidend low-code platform, gekozen voor de optie om code-snippets toe te kunnen voegen aan deze no-code modellen. Hierdoor kan elke specifieke vraag van een gebruiker naar wens geïmplementeerd worden. Dit kleine verschil heeft een enorme impact op de mogelijkheid om applicaties te ontwikkelen die volledig overeenkomen met de actuele, specifieke wensen van de gebruiker. Andere elementen van een low-code platform zijn de ingebouwde transparantie die de ontwikkelaar heeft in het live zetten van applicaties, en database management zaken zoals disaster recovery en database optimalisatie. Componenten kunnen opnieuw worden gebruikt in andere applicaties en integraties zijn eenvoudig.

In het volgende figuur is het verschil tussen high-code, low-code en no-code schematisch weergegeven.

Overview no-code and low-code (highly coupled) and high-code.

Voorbeelden van succesvolle low-code oplossingen in de praktijk
CAPE Groep heeft over de laatste 10 jaar veel bedrijfskritische low-code applicaties geïmplementeerd, en heeft ervaring met het samenwerken met bedrijfs- en producteigenaren om low-code applicaties te ontwikkelen. Eén van de voornaamste casussen is een grote klant die een micro-services architectuur gebruikt voor hun primaire bedrijfsproces. Door het toevoegen van specifieke, kleine code-snippets bovenop no-code elementen (samen dus low-code), kunnen meer dan 600 transacties per seconde verwerkt worden. Dit om aan te geven dat deze applicaties inderdaad bedrijfskritische processen kunnen ondersteunen.

Een andere casus is een bouwbedrijf dat verschillende op Mendix gebaseerde applicaties gebruikt. Zij willen niet gelimiteerd willen zijn in het veranderen van applicaties wanneer dat gewenst is om aan bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen. Elke week ontstaan er nieuwe ideeën en door middel van een low-code platform kunnen deze ideeën binnen een termijn van weken geïmplementeerd worden in plaats van kwartalen.


Conclusie: waarom is low-code cruciaal bij digitale 
transformatie
Low-code is cruciaal bij digitale transformatie omdat een constant veranderende organisatie een adaptief applicatielandschap nodig heeft. Digitale transformatie is belangrijker dan ooit, en low-code oplossingen kunnen ervoor zorgen dat je een voorsprong kunt nemen op concurrentie.

In de volgende artikelen zullen we de verschillen tussen deze oplossingen nader bespreken met behulp van een vergelijkingsraamwerk, en vereisten voor het succesvol gebruiken van low-code oplossingen op gebied van methodologie, en ontwikkelstandaarden.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook