De Logistics Control Tower van KIEN: optimale prestaties in de logistieke keten.

Kien Logistics Management is een Nederlands bedrijf dat is voortgekomen uit de supply chain en logistieke activiteiten van Farm Frites en is als geen ander thuis in de Europese en wereldwijde logistiek van verse en diepgevroren voedselproducten. Met toenemende transparantie als nieuwe norm in de hedendaagse bedrijfsvoering worden supply chain-efficiëntie, flexibiliteit en keten brede zichtbaarheid in kwaliteit, kosten en services van strategisch belang.
“Onze Control Tower biedt ons de mogelijkheid voorspelbaarheid in de keten te creëren”

Wat was de behoefte van de organisatie?

In lijn met de hedendaagse platform-economie, waarin de netwerkfunctie van bedrijven steeds belangrijker wordt, was Kien op zoek naar een werkende Control Tower oplossing voor de dagelijkse planning en coördinatie van wereldwijde container transporten van diepgevroren aardappelproducten. De Control Tower moest ook invulling geven aan de alsmaar groeiende “visibilty” behoefte van opdrachtgevers betreffende:
• Sailing Schedules (STD / STA)
• Transshipment performance
• Schedule performance (ETA / ATA)
• Douane inpecties / clearance
• Terminal planning / congestie
• “Dwell Time” op terminal
Belangrijke voorwaarde voor de Control Tower was de hoge mate van flexibiliteit om aanpassingen door te voeren en de openheid om eenvoudig en snel te kunnen integreren met externe platformen en systemen.

Snel waarde leveren

Kien heeft vroegtijdig geconstateerd dat er geen “off-the-shelve” Control Tower applicatie te koop is en heeft daarom gekozen voor de inzet van het Mendix low-code applicatie ontwikkelplatform en model gedreven integratieplatform eMagiz om zelf een Control Tower te realiseren. Samen met de CAPE Groep is gekozen voor een MVP (Minimum Viable Product) aanpak. Op basis van deze aanpak is gestart met de bouw van een volledig werkende, eerste versie van de oplossing. Minimale inspanning, maximaal analyseren, leren en doorontwikkelen – aan de hand van de backlog. Zo gaan we van de minimale levensvatbare versie tot de optimale volwassen versie van de Control Tower. Met deze aanpak is Kien in staat geweest om snel waarde te leveren en het ontwikkelteam kreeg snel door of de gemaakte keuzes in de smaak vielen.
Michiel Brokke, Manager Global Forwarding at Kien Logistics, says: our control tower enables us to create predictability in the chain.

Op het juiste moment de juiste informatie

Met de inzet Mendix en eMagiz is een Logistics Control Tower gerealiseerd en zijn de vooraf gedefinieerde behoeften stap-voor-stap ingevuld. Low-code applicatieontwikkeling heeft niet alleen bijgedragen aan de snelheid van opleveren maar heel specifiek bracht het business en IT bij elkaar wat resulteerde in een hoog ‘first-time-right’ gehalte en dat is wat nodig is om ambities waar te maken.
Control Towers verzamelen data uit verschillende informatiebronnen (systemen en platformen) en vertalen dit naar waardevolle informatie en KPI’s. Het integratieplatform eMagiz faciliteert veilig en snel verschillende integratiepatronen. Zodoende beschikt Kien te allen tijde op het juiste moment over de juiste informatie die cruciaal is in haar primaire proces en algehele bedrijfsvoering.
“Onze Control Tower biedt ons de mogelijkheid voorspelbaarheid in de keten te creëren” aldus Michiel Brokke. “Door middel van data kunnen potentiële events in de keten vooraf geïdentificeerd worden, zodat Kien vooraf inzicht heeft op de impact van de overall performance (proactief mogelijke bottlenecks signaleren en gevolgen vaststellen voor de operatie). Vooraf kan nu de klant keuzes worden voorgelegd over hoe hij order(s) verstuurd wil hebben”.

Voorbeeld: maritieme dienstverleners vergelijken op basis van prestaties
De maritieme sector heeft een slechte reputatie met het op tijd komen van de schepen. In 2018 voer slechts 62,3% van de schepen volgens schema. Logistieke dienstverleners als Kien hebben moeite met het contracteren van de beste vervoerders op basis van kwantitatieve KPI’s voor de verschillende bestemmingen. Middels wetenschappelijk onderzoek is voor Kien een generiek framework ontwikkeld, zodat zij op basis van voorafgestelde KPI’s hun vervoerders kunnen beoordelen.

Wat is het vervolg voor de toekomst?

Innovatie en continu willen verbeteren zit in het DNA van Kien. Om die reden is Kien samen met Albert Heijn, Universiteit Twente, DeltaGo en de CAPE Groep actief deelnemer in het “Autonomous Logistics Miners for Small-Medium Businesses” project van TKI Dinalog. Dit project draagt er aan bij de concurrentiepositie van het MKB te versterken door het gebruik van smart data mining agents die op een autonome wijze beslissingen kunnen nemen en routine taken kunnen uitvoeren met minimale begeleiding van menselijke werkers.
De inzet van zgn. Data Mining Agents (AI) is een van de speerpunten van Kien. AI in de vorm van Cloud/Web Scraping zorgt er voor dat dagelijks grote hoeveelheden aan manuele (en monotone) handelingen zijn geautomatiseerd. Van de automatisch verkregen data, van o.a. rederijen en weerplatformen, worden KPI dashboards gemaakt die o.a. inzicht geven in de performance van rederijen. Tevens wordt de verlader (FarmFrites) en haar klant automatisch genotificeerd over wijzigingen in verwachtte aankomsttijden.

Kunnen wij u helpen?

Digitale transformatie vormt hét instrument om ambities waar te maken. Hulp nodig? Wij vertalen strategische thema’s naar wendbare oplossingen. Snel en slim, samen met u.
CAPE GroepTransportcentrum 167547 RW Enschede
+31(0)88 2273477