CAPE Groep

Visualizing ocean carrier performance: A framework for evaluating logistic partners

CAPE Groep biedt binnen de Digital Factory een uitdagende en inspirerende omgeving voor wetenschappelijk onderzoek naar digitale transformatie en innovatie. Voor uiteenlopende organisaties vertalen we strategische vraagstukken naar wendbare oplossingen. CAPE Groep werkt samen met universiteiten en kennisinstellingen, zoals de Universiteit Twente, TKI Dinalog en NWO, continue aan innovatieve projecten. Zo brengen we wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar en komen we tot oplossingen die het verschil maken. Onderwerpen waarin wij opdrachten aanbieden bevinden zich binnen de gebieden digitale transformatie, CI/CD, blockchain, BI en big data, machine learning, IoT en innovatie.

Op regelmatige basis publiceren wij een aangepaste managementsamenvatting van deze Thesis onderzoeken als blog op onze site.

Onderzoek: ‘Visualizing ocean carrier performance; A framework for evaluating logistic partners’

Introductie

De maritieme sector heeft een slechte reputatie met het op tijd komen van de schepen. In 2018 voer slechts 62,3% van de schepen volgens schema. Logistieke dienstverleners (Logistic Service Providers, LSP’s) hebben moeite met het contracteren van de beste vervoerders voor de verschillende bestemmingen. Op dit moment worden vervoerders vaak gecontracteerd op basis van prijs, omdat er geen complete en actuele informatie van hun prestaties beschikbaar is. Dit onderzoek geeft een oplossing voor het visualiseren en vergelijken van de prestaties van vervoerders.

Dit onderzoek is uitgevoerd bij CAPE Groep, in opdracht van een LSP die als freight forwarder het uitgaande transport verzorgd van een groot voedsel productiebedrijf. Klanten hebben aangegeven dat ze niet tevreden zijn over het tijdig delen van informatie over de prestaties van vervoerders. Orders komen vaak te laat aan en updates over deze orders komen pas nadat een order te laat is. Daarnaast is er een hoge werkdruk onder medewerkers van de LSP, omdat ze veel tijd kwijt zijn met het oplossen van problemen van orders die te laat aankomen. Beide problemen zijn voor een groot deel te wijten aan het gebrek van complete en actuele prestatie informatie.

Door dit probleem op te lossen, kan de LSP geld en tijd besparen door betere presterende rederijen te selecteren. De administratieve last bij de LSP wordt aanzienlijk gereduceerd, omdat er minder problemen optreden tijdens het transport en aan de kant van de verlader dan wel opdrachtgever wordt geld bespaard omdat vertragingen en boetes grotendeels worden voorkomen. Bovendien stijgt de klanttevredenheid, omdat meer bestellingen op tijd aankomen en de informatie over de prestaties van hun bestellingen actief wordt gedeeld. Deze voordelen maken het aantrekkelijk en kostenbesparend voor de LSP om het gebrek aan prestatiegegevens op te lossen bij het delen van informatie, het boeken van bestellingen en rederij selectieprocessen.
Het eerste doel van het onderzoek is het visualiseren en automatisch berekenen van de prestaties van rederijen. Gedurende het onderzoek is geconstateerd dat er extra onderzoek gedaan moet worden naar het verzamelen van extra data over rederijen. Deze data is gewenst omdat bepaalde bestemmingen maar een beperkt aantal orders in een kwartaal hebben, waardoor een betrouwbare berekening van de prestaties nog niet mogelijk is.

In dit onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord:
“Welke KPI’s zijn waardevol in het beoordelen van de prestaties van rederijen, en hoe kunnen deze KPI’s gevisualiseerd worden om een logistieke dienstverlener inzicht te geven in de prestaties van verschillende rederijen?”

Performance dashboard

 
Aanpak

Om het probleem systematisch op te lossen en een oplossing te ontwikkelen, is de Design Science Reseach Methodology gebruikt. Literatuuronderzoek en interviews hebben samen het ontwerp en de functies van het prototype bepaald. Voor de ontwikkelde dashboards in het prototype is er literatuuronderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen:

  •  KPI’s voor het beoordelen van prestaties van vervoerders;
  • Het verzamelen en managen van data benodigd voor deze KPI’s;
  • Het ranken van prestaties op basis van meerdere criteria (multi-criteria analyse);
  • Het ontwerpen van een functioneel en aantrekkelijk dashboard.
Ontwerp prototype

Op basis van het literatuuronderzoek en de interviews is het prototype ontwikkeld. Er zijn 3 verschillende dashboards gemaakt in het logistiek management systeem van de LSP. Elk van deze dashboards is te filteren op basis van de restricties: Haven van bestemming, Haven van vertrek, Rederij, Gebied, en Tijdsperiode:

  • General dashboard: Overzicht van de gemiddelde prestaties van de verschillende rederijen. Dit dashboard is gemaakt voor het vergelijken van rederijen op bepaalde routes en gebieden.
  • Carrier dashboard: Overzicht van de prestaties van verschillende rederijen op elke route. Dit dashboard is gemaakt voor het vergelijken van de verschillende routes van een rederij.
  • Probleem Routes dashboard: Overzicht van de 10 slechtst presterende routes op basis van de ranking.
Conclusies en aanbevelingen

LSP Performance dashboard carriers.Dit onderzoek heeft de beschikbaarheid van performance data verbeterd, door het automatiseren van de berekeningen van KPI’s. Het kernprobleem van dit onderzoek wordt opgelost doordat de dashboards dagelijks geüpdatet worden. De verschillende vervoerders kunnen in de dashboards vergeleken worden op de verschillende routes.
Ondanks dat de gestelde doelen in dit onderzoek behaald zijn, kan het prototype nog verder ontwikkeld worden. Daarom zijn er verschillende aanbevelingen gedaan aan de LSP om het prototype te verbeteren: het prototype klaar maken voor productie, verzamelen van extra data en het toevoegen van extra functies.

Generiek Framework

De oplossing die was ontwikkeld in dit onderzoek was specifiek gemaakt voor de LSP. Soortgelijke bedrijven gebruiken zeer waarschijnlijk andere systemen. Daarom is er een generiek framework gemaakt die de verschillende stappen voor het visualiseren en vergelijken van prestaties van vervoerders beschrijft. In dit framework komen onder andere, KPI selectie, data collectie en management, dashboard design en het ranken van prestaties aan bod. Het framework laat andere bedrijven op soortgelijke wijze prestaties van vervoerders berekenen en vergelijken.

Generic framework: determine purpose and objectives, KPI selection, data collection, data management, dashboard design and ranking method.

Succesvolle supply chains nemen beslissingen op basis van de juiste informatie. Klik hier voor meer informatie en het downloaden van de white paper.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons wetenschappelijk onderzoek, of over control towers binnen de logistieke sector? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen contact met u op.

Deel dit artikel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn