CAPE Groep
Harmen Denekamp
Digital Factory CAPE Groep

Wat is IoT en waarom is het relevant?

Er wordt en is (al) veel geschreven over Internet of Things (IoT). Het wordt vaak in verband gebracht met de ‘toekomst’ en de radicale veranderingen die het zal brengen in onze manier van leven en ondernemen. Misschien vraag je je af of en wanneer dit dan écht werkelijkheid gaat worden, want de levenscyclus van IoT bevindt zich al langere tijd in de adoptiefase. Is IoT alleen een hype of voegt het echt waarde toe? Hoe kunnen organisaties dan waarde creëren met IoT? Deze vragen beantwoord ik in een trilogie van artikelen over IoT. Dit eerste artikel laat de toenemende impact van IoT zien en legt uit waarom IoT groeit, door de ontwikkelingen en definities van IoT te bespreken.

Ondanks dat IoT inmiddels voorbij het ‘hype’ stadium is, blijven investeringen in IoT technologie groeien. IDC (International Data Corporation) heeft voorspeld dat uitgaven voor IoT tussen 2017 en 2022 met 13,6% per jaar groeien, tot een bedrag van $1.2 biljoen wereldwijd in 2022 [1]. Bain & Company ondervond dat de adoptie van IoT toeneemt onder hun klanten: waar in 2016 het grootste gedeelte nog in een planning/discussing fase zat, is dat nu verschoven naar een meerderheid in de extensive implementation, of proof of concept fasen, zoals te zien in de figuur [2].

Fasen adoptie IoT

Naast het investeren in en adopteren van IoT, is de impact van IoT initiatieven van belang. McKinsey heeft een enquête gehouden onder 300 grote organisaties, die IoT op grote schaal implementeren. Zij kwamen tot de conclusie dat organisaties die voorlopen in de adoptie van IoT in totaal meer dan 15% aan kostenbesparingen en winsttoename realiseerden door hun IoT initiatieven, terwijl dit voor de organisaties die relatief achterblijven minder dan 5% was [3].

Adoptie IoT.

Wat is IoT precies? Een toelichting met een voorbeeld

Dat IoT wereldwijd toeneemt in  investeringen, adoptie en financiële impact staat vast. Om te begrijpen waarom, is het handig om te weten wat IoT nou precies is. IoT gaat over dagelijkse objecten die data kunnen verzamelen en communiceren [4]. De meeste fysieke objecten ‘leven’ niet, in de zin dat ze niet kunnen zien en/of communiceren wat er gebeurt. IoT maakt objecten, of ‘dingen’, levend door het mogelijk te maken om data te verzamelen over zichzelf en deze data te communiceren naar het internet.

Neem bijvoorbeeld een zeepdispenser: deze kan zelf niet zien hoeveel zeep er nog over is, laat staan hierover communiceren. Met IoT kan de zeepdispenser ‘vertellen’ hoeveel zeep er nog is en dit communiceren naar een app in de cloud. Hier kan vervolgens op geanticipeerd worden door technologie of mensen.

IoT bestaat, vanuit een technisch perspectief, uit verschillende technologieën die al langer bestaan. Door deze technologieën te combineren ontstaat IoT (zoals te zien in het volgende figuur) [5].

Schematische weergave IoT.

  • Van de, over het algemeen tastbare, objecten (of dingen) willen we informatie verkrijgen;
  • De sensor verzamelt de benodigde data door een fysieke status van het object te detecteren waarin een grote variëteit kan bestaan, bijvoorbeeld vibratie (piëzo) en afstand (infrarood). Een alternatief hiervoor is een aandrijver, die een actie uitvoert op het object.
  • De controller is een mini computer die het signaal van de sensor transformeert naar een bruikbaar digitaal signaal. Het bestaat uit een processor, geheugen en een netwerkchip (bijvoorbeeld Wi-Fi). Een veelgebruikte controller voor prototypes is een Raspberry Pi.
  • Om data te communiceren naar het internet wordt een netwerk gebruikt. Wi-Fi is een bekende manier, maar er zijn veel alternatieven, zoals Bluetooth en LoRaWAN.

Echter, met het verbinden van een aantal objecten met het internet is het doel nog niet bereikt. Om waarde toe te voegen is integratie cruciaal [6]. Bijvoorbeeld in bedrijfsprocessen of bestaande software applicaties. In het voorbeeld van de zeepdispenser heeft het hebben van data over hoe veel zeep er nog is geen toegevoegde waarde. Daarom is er een app ontwikkeld om personeel te informeren wanneer zij de zeep moeten bijvullen. Integratie is waar waarde wordt toegevoegd.

Het voorbeeld van de zeepdispenser leert ons het volgende:

  1. Dingen worden ‘levend’ gemaakt door hun data te verzamelen en ze te verbinden met het internet.
  2. Dingen worden bruikbaar gemaakt, door integratie in processen en apps. Dat is IoT in de puurste vorm.

De onderliggende technologieën voor IoT worden goedkoper, meer ontwikkeld en wereldwijd steeds toegankelijker. Vooral IT-platformen die integratie mogelijk maken in IT en bedrijfsprocessen maken een groeispurt [7]. Dit is waarom de adoptie en impact van IoT toenemen en investeringen in IoT oplopen.

IoT gaat een zonnige toekomst tegemoet!

Dit is het eerste artikel van onze IoT serie. Het volgende artikel zal in gaan op de manieren waarop IoT waarde kan toevoegen voor organisaties en het derde artikel zal een roadmap presenteren om het potentieel te identificeren en IoT te implementeren in jouw organisatie.

Bronnen:

[1] IDC voorspelt dat de wereldwijde technologie besteding aan IoT oploopt tot $1.2 biljoen in 2022, IDC, Juni 2018

[2] Unlocking opportunities in the internet of things, Bain & Company, Augustus 2018

[3] Best practices separating IoT leaders from laggards, McKinsey global Institute, Januari 2019

[4] Cambridge online dictionary

[5] Designing Internet of Things, McEwen and Cassimally, 2014, p.11

[6] The Internet of Things: mapping the value beyond the hype, McKinsey Global Institute, Juni 2015

[7] Growing opportunities

Deel dit artikel:

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook